Мектеп туралы

 

Мектеп миссиясы: барлық қатысушылардың оқу-тәрбиелік үрдісін өзін көрсете білуге және өзін жүзеге асыруға түрткі болатын  қоршаған ортаны құру, балалардың қоғамда өз тағдырын өзі шешу қабілеттіктері, өздігінен ұйымдасу, өмірлік болашақтың  ұғынуы, әлеуметтік ықпалдасуы, олардың қалыптасу үрдісінде мектеп оқушыларының жеке білімділік белсенділігі үшін жағдай жасау; оқушының біліктілігін және мұғалімнің кәсіпкерлік біліктілігін жоғарлатуға ықпал жасайтын педагогикалық ортаны жасау, белсенді әлеуметтік мәнді қызмет үрдісінде рухани, азаматтық мұраттар негізінде оқушылардың өзін-өзі жүзеге асыру, өзін-өзі жетілдіру мүмкіншіліктерін дамыту.

Мектеп философиясы

Гуманистік педагогиканың және ынтымақтастық педагогикасының шынайы жолын ұстаушылары бола тұра, біз өз қызметімізде келесі  қағидалардан шығамыз:

▪ әр бала өз қызығушылықтарымен, қажеттіліктерімен және ұмтылыстарымен – бірегей және өздігінен бағалы;

▪  әр бала өзінің жеке мүмкіндігін дамытуға бағытталған көмекке және қолдауға құқылы;

▪  әр бала өзін сыйлауға, жайлы және игілікті атмосферада өзін жетілдіруге және дамытуға құқылы;

Мектеп қызметінің мақсаты: жаңа технологияларды қолдану жолдары арқылы сапалы білім беруді қамтамасыз ету, тез өзгеретін әлем жағдайына бейімделу және өзін анықтайтын тәжірбиесі бар, жалпы мәдени тұлғаны қалыптастыру.

Әдістемелік мәселе: Мұғалімнің ғылыми-теориялық, әдістемелік және кәсіпкерлік біліктілік деңгейін жоғарлату.

Қағидаттары:

 1. ғылымдылық және жүйелілік, педагогикалық үрдістің бүтіндігі;
 2. мектеп басқармасының демократизациясы және оқушылар, ата-аналар, мұғалімдер ұжымының өзара қарым-қатынасы;
 3. оқытудың бірізіділігі;
 4. жетімділігі;
 5. болашақтылығы;
 6. нақтылығы;
 7. ақиқаттылығы

Міндеттері:

 1. ҚР мемлекеттік стандарттарын сапалы орындауды қамтамсыз ету.
 2. Оқу үрдісінде жаңа технологияларды жүзеге асыруға себеп болу.
 3. Жеке тұлғаның бейімделген мұраттылығын, физикалық, психикалық және денсаулық құндылықтарын сақтау.
 4. Оқушының оқу үрдісінде субьктілік ұстанымын қалыптастыру үшін жағдай жасау.
 5. Азаматтық ұстанымға тәрбиелеу, жеке тұлғаның құқығына және бостандығына сыйластық.
 6. Мектеп оқушысының сенсорлық, интеллектуалдық  саласына түзету-тәрбиенің әсер етуін қамтамасыз ету.
 7. Салауатты өмір салты жүйесін жетілдіру, оқушылардың өз денсаулығына қатынасын қалыптастыру.
 8. Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін жетілдіру.
 9. Оқушылардың жемісті оқыту мәселелерін шешу үшін қызметті бірге ұйымдастыру мақсатында отбасы және мектеп арасындағы қарым-қатынасты орындау.
 10. Оқушылардың білім сапасын мектепішілік бақылау жүйесін құруға педагогикалық ұжымды  жұмылдыру.